/

Top 10 poemes visuals de Joan Brossa

Cada curs, al col·legi Sant Miquel dels Sants, dins de l’assignatura de llengua catalana, els alumnes de primer de batxillerat han de fer la creació d’una poesia visual cenyint-se amb les característiques de la poesia de Joan Brossa.

Brossa, en el punt de mira (per al canvi, la transformació) ha sigut el lema d’aquest any. L’objectiu és lligar l’estètica de Brossa amb el capteniment d’algun ODS de l’agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible de l’ONU. Els ODS també coneguts com els objectius globals per al desenvolupament sostenible, inclou 17 propòsits per constituir un pla d’acció per a les persones, el planeta i la prosperitat, al mateix temps que pretén consolidar la pau. Per a aquesta selecció, de tots els poemes visuals creats per l’alumnat de batxillerat, n’hem seleccionat deu, a més d’això, hem explicat cada element que componen la creació dels estudiants.

Bruna Sagrera Estrada – 1r. Batxillerat A

POEMA VISUAL DE BRUNA SAGRERA

Aquest poema visual està relacionat amb l’objectiu 3, anomenat salut i benestar. L’objectiu de l’ODS és millorar les condicions sanitàries arreu del món, afrontant de primera mà problemes com la mortalitat infantil en països en vies de desenvolupament, la transmissió de malalties infeccioses i epidèmies, o assolir la cobertura sanitària universal. Aquesta obra així doncs, és un recull totes aquestes reivindicacions i crítiques en forma metafòrica. L’element principal del poema és el cor, referint-se que en estar perdent sang, fa intuir una malaltia. Seguidament, en la bassa de sang i apareix el reflex de molts bitllets, representant el factor econòmic que compromet la salut i els sistemes sanitaris del món.

Martina Fernández Crespi – 1r. Batxillerat C

POEMA VISUAL DE MARTINA FERNÁNDEZ

El poema està lligat amb l’objectiu 4, educació i qualitat. La finalitat és tenir l’oportunitat d’accedir a una educació bàsica és un dret fonamental que haurien de tenir tots els infants des que són petits i malauradament no és així. Sobre els elements que formen la poesia, la lletra A representa l’inici, i es relaciona aquest inici de l’infant amb l’educació. Com es pot observar en la part superior de la vocal hi ha un birret, que és el barret que es dona una vegada quan l’infant es gradua. El color verd de la lletra “A”, representa tenir l’esperança que tot canvi (el color verd està relacionat amb l’esperança). I sobre l’element més destacat, les ales són la metàfora a la llibertat, a volar i d’anar a on es vol.

Belén Macías Pérez – 1r. Batxillerat A

POEMA VISUAL DE BELÉN MACÍAS

El poema visual està associat amb l’objectiu 5, la igualtat de gènere, que té el propòsit d’aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes. L’esperit de crítica recau en la lluita per la igualtat de drets tan legals com socials entre gèneres, que continua sent present avui en dia. Les nenes i les dones d’alguns països del tercer món no tenen l’opció de declarar el seu estat de decadència de drets, ja que no poden utilitzar la seva veu per fer-ho. En aquest poema, es pot observar una dona aixecant una bandera blanca amb el símbol de la dona treballadora, simbolitzant així una revolta sense violència. La imatge de Marianne s’ha fet servir amb molt significats diferents, però són consistents els principis de la igualtat i la llibertat, i en aquest poema es conserven d’igual manera.

Maria Vinyeta Rosa – 1r. Baxtillerat B

POEMA VISUAL DE MARIA VINYETA

Aquest poema està vinculat amb l’objectiu 7 dels ODS, denominat energia neta i assequible. Que té la intenció de garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones. En primer lloc, a la part superior del rellotge de sorra, es pot identificar el dibuix d’una moneda amb un llampec dibuixat al mig, dins d’unes fulles verdes, representant l’energia renovable i econòmica, un dels ODS principals i essencials. En segon lloc, el rellotge de sorra situat sota la moneda representa el desgast que la terra pateix i continuarà patint si no es comença a potenciar i a fer servir energies més renovables. En el rellotge es pot veure que en gran part de la sorra que hi ha dins representant la terra ja ha caigut. Pretén mostrar que hem d’actuar amb rapidesa per frenar la contaminació, potenciant l’energia renovable i la neta.

Irene Espona Puntí – 1r. Batxillerat A

POEMA VISUAL D’IRENE ESPONA

El poema seleccionat està enllaçat amb l’objectiu 10, anomenat producció de les desigualtats. El poema pot actuar com a impuls extern capaç de suscitar en les persones una necessitat de canvi, així per iniciar un procés de transformació. El poema vol representar les diferències socials. La mà que ocupa la part dreta de la composició és de color blau i sosté un grup de joies daurades, el blau fa referència al concepte de sang blava de la noblesa i l’aristocràcia, i el daurat a l’abundància i el luxe. Aquests elements contrasten amb la part esquerra del poema, la mà, en aquest cas, és de tonalitats grises, té una mida més petita i està buida. El conjunt representa un símbol de la gran desigualtat econòmica que afecta la nostra societat. La mà blava representa la riquesa i la mà grisa i buida la pobresa, i aquesta última està localitzada com si demanés almoina.

Mariona Font Fabregat – 1r. Batxillerat B

POEMA VISUAL DE MARIONA FONT

Aquest poema representa l’objectiu de desenvolupament sostenible número 10, igual que l’anterior. El que es vol aconseguir amb aquest ODS és la igualtat econòmica entre països, sense diferenciació social, cultural i econòmica. En aquest poema visual l’alumna ha utilitzat el símbol de l’igual. On aquest, està difuminat amb unes ombres de color rosa, que és el color de l’ODS. Això simbolitza la idea que sempre s’intenta acabar amb les desigualtats i la pobresa als països, però que mai s’acaba complint del tot. Aquest poema està pensat per fer reflexionar a l’espectador de manera que es qüestioni si existeix la igualtat al món o no.

Ada Solé Viladecans – 1r. Batxillerat A

POEMA VISUAL D’ADA SOLÉ

El poema visual presentat està associat amb l’objectiu 13, que tracta d’adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus defectes. Aquesta composició parla de la hipocresia de la societat davant del canvi climàtic. Com a societat, cada vegada està més present el gran problema que representa l’emergència climàtica. A través d’aquest poema visual es busca transmetre de forma eficaç la hipocresia de la societat actual respecte l’emergència climàtica. La figura principal és una nena amb la mà estesa mirant cap endavant, que representa la generació que realment haurà de patir les conseqüències del canvi climàtic. La bossa de plàstic representa totes les petites accions que es consideren molt importants, tot i que al mateix temps, es tendeix a ignorar les vertaderes causes i conseqüències del gran problema.

Rayan Belayni Moreno – 1r. Batxillerat A

POEMA VISUAL DE RAYAN BELAYNI

Aquesta composició creada, igual que la prèvia, va relacionada amb l’objectiu 13 dels ODS. L’alumne vol representar i transmetre a l’espectador una mirada cap al futur. En el poema es pot identificar un crit que demana ajuda als qui l’observen i culpa als qui l’ignoren. La petjada que hi ha sobre el globus terraqüi simbolitza la petjada que la humanitat està deixant en el nostre planeta, és una petja en forma de gasos contaminant, destrucció d’ecosistemes, desforestacions i disminució de la biodiversitat. La imatge del món a punt d’explotar representa totes aquestes sensacions de malestar crític. I les ulleres de sol mostren aquest futur com un lloc fosc i malferit. És un poema d’impacte i vol exigir un canvi immediat per part de la humanitat.

Guillem Farrés del Castillo – 1r. Batxillerat C

POEMA VISUAL DE GUILLEM FARRÉS

Aquest poema està relacionat amb l’objectiu 16 dels ODS, la pau, justícia i institucions sòlides. El poema visual vol aconseguir revertir la situació de malestar a la societat i es busca conviure en una societat de pau. Com s’observa, la lletra “A” està invertida, de manera que compleix la seva funció de llar, ja que està subjectant, per una banda, un globus aerostàtic, concretament, la vela. Que és la part superior que garanteix una resistència extraordinària per fer llargs recorreguts. I per la part inferior s’hi troba el símbol de la pau, un emblema necessari per promoure societats pacífiques i inclusives, així mateix, de facilitar l’accés de justícia per a tothom i crear institucions eficaces. El que es busca en el poema visual és el repartiment de la pau, per distribuir en el món l’harmonia que tothom necessita, i que cap persona hagi de marxar del país per conflictes que no porten a cap lloc.

Martina Puig Clota – 1r. Batxillerat C

POEMA VISUAL DE MARTINA PUIG

El poema visual, igual que el posterior, està lligat amb l’objectiu 16 dels ODS. Mitjançant el poema visual creat, l’alumna intenta reflectir les injustícies que es viuen en molts llocs del món avui en dia. Aquest poema està compost per totes les lletres de l’abecedari, menys la “Z”, pintades de color vermell i col·locades de cap per vall. Les lletres invertides volen representar com és de negativa la societat, es viu en un món ple de coneixement amb la qual es podrien fer coses molt importants i positives. El segon element del poema és el colom blanc, aquests animals són vistos com el símbol de la pau. Aquesta pau representada pel colom intenta combatre les impureses que la societat representa, és a dir, les lletres vermelles, per tal d’arribar a l’element final del poema, la gran “Z” negra, a diferència de les altres, està del dret i de color negre per tal que ressalti i atribueixi valors positius. I en ser l’última lletra de l’abecedari, significa el final.