Les ciències al batxillerat biosanitari i a l’IB

Quina diferència hi ha entre aquests dos sistemes d’aprendre ciències al Sant Miquel? Al Sant Miquel es poden cursar diversos batxillerats on apareixen assignatures científiques. S’hi troben el biosanitari, el científic 1