Fi de les mascaretes a classe

Eliminació de l’obligatorietat de la mascareta a espais interiors, a partir del 20 d’abril del 2022 A partir del dia 20 d’abril, és a dir, després de la Setmana Santa, ja no

Un imprevist a la sabateria Bo3

L’arribada de la Covid-19 a una botiga on és habitual comprar presencialment Bo3, una sabateria de col·lecció alta, és una empresa amb una gran varietat de productes d’última moda. Una botiga que