Quines variables afecten el funcionament del fre magnètic?

Per Martí Bages, Carles Ortega i Miquel Rovira

El llarg de la setmana de la recerca, els alumnes de segon de batxillerat del Col·legi Sant Miquel dels Sants, van haver de presentar i plantejar oralment el seu treball de recerca, el qual han estat treballant durant el darrer any. En aquest cas, plantejarem la presentació de l’Alba Mansilla, alumna que cursa el batxillerat científic, fet que l’ha portat a tractar el tema sobre l’estudi dels frens magnètics en les atraccions, un tema tractat únicament en aquestes assignatures específiques. La presentació va tenir lloc el dimarts dia 20 a les 18:00, a la classe que se li va adjudicar en el tribunal 31.

Tribunal 31 (STM REPORT)

En el cas de l’Alba, era la segona alumne del tribunal on presentava, després de la presentació d’en Marc Galobardes, que en ambdós casos tractaven l’àmbit científic, compartint el tribunal, format per en Miquel Padilla (professor de física) i la Marta Dorca (professora de química).

Una vegada va finalitzar la presentació d’en Marc i posteriorment a les preguntes realitzades pel tribunal, era el moment de l’Alba, on una vegada projectat el PowerPoint, va iniciar la presentació. Per començar va plantejar la seva qüestió, titulada ‘Frenar amb seguretat. Estudi dels frens magnètics en les atraccions’, on va explicar breument, el fet que feia temps que l’havia atret el fenomen dels frens en les atraccions, i va veure el treball de recerca com l’oportunitat ideal per descobrir i aprofundir sobre el tema.

Posteriorment a la breu presentació, va definir breument conceptes bàsics essencials en els oients, de manera que permetés entendre l’explicació que va dur a terme a continuació. Entre els conceptes bàsics, en destaca, que en camp magnètic produeix corrent elèctric i l’explicació sobre que travessen un flux magnètic.

A continuació, amb més seguretat quan havien passat ja els primers minuts, va plantejar les diferents hipòtesis sobre com havia plantejat el treball. Es preguntava com variava la força de frenada, de manera que va estudiar com afectava la longitud i el gruix de les plaques d’alumini que podrien formar un fre magnètic, on també es plantejava com apareixia la velocitat relativa entre imant-placa, en el seu experiment.

És llavors quan va explicar com havia estudiat com afectaven els fenòmens en les tres variants plantejades en les hipòtesis. Principalment, va detallar el seu experiment treballat el laboratori, on a través d’un muntatge on simulava el descens d’una atracció “en miniatura” ella en deia un “carro”, en què un cos descendia pel carril augmentant la seva velocitat, fins a arribar en el punt on, amb una velocitat considerable, arribava en un fre magnètic muntat. En aquest fre, és on si aplicaven les tres variables diferents, en les que es tractaria el treball que ha analitzat durant l’últim any. Va concretar que per comoditat va aplicar les diferents variables utilitzant làmines d’alumini com a material principal. La primera variable tractava de modificar el gruix de l’alumini present en el fre, de manera que s’observés com variava la frenada, aquest el simulava ajuntant més o menys fines plaques de l’alumini. L’altre variable era la longitud on en aquest cas va poder disposar de diferents làmines d’alumini que tenien diferents longituds. Una vegada analitzats els resultats de les dues variables, va poder seguir amb el seu últim apartat, l’estudi de la velocitat relativa entre imant-placa.

Cal destacar que a mesura que anava desenvolupant la presentació, l’Alba es notava cada vegada amb més confiança, demostrant així el gran coneixement que tenia sobre què explicava, fet que va ajudar a fer que la presentació fos molt didàctica de cara el públic. Aquest fet es va notar sobretot en la part final de la presentació on va concloure la presentació analitzant els resultats obtinguts, on a través de dibuixos i breus vídeos on apareixen els experiments, va acabar la presentació extraient les conclusions de les seves tres variables estudiades. Es podria dir que l’Alba es coneixia el treball fet a la perfecció, mostrant també com d’orgullosa se sentia del treball fet.

Alba Mansilla durant la presentació (STM REPORT)

Una vegada acabada la presentació del treball, va arribar el moment del torn de preguntes, on els dos membres del jurat van realitzar preguntes molt específiques, comprovant si l’alumne, havia entès els conceptes de forma més delicada. En el seu casa la pregunta va tractar sobre “en quin sentit “radiaven” les ones analitzades pel sensor”. Aquest és un moment important, en què el jurat té la possibilitat de posar a prova l’alumnat, que en el cas de l’Alba, va poder respondre de manera impecable, com van comentar els membres del jurat.

Arribat al punt final de la presentació, l’Alba va concloure amb unes breus paraules, on va agrair, les persones que havien col·laborat en el seu treball, tan directa o indirectament, remarcant la feina feta pel seu tutor, on finalment havia aconseguit resoldre un dels diversos conceptes que l’interessaven, i gaudir-los estudiant-los.

Així va finalitzar la presentació en què, es va poder observar un exemple de com havia fet un treball de recerca de forma exemplar, on la part d’estudi teòric s’havia fet de forma correcta, com també en la part pràctica, on s’havien pogut treballar de forma aprofitosa aconseguint com a producte final un estudi perfecte de les diferents variables.

Els conceptes estudiats durant l’any, va poder tenir un final exemplar, on l’Alba va presentar el treball arribant el lector directament de forma clara, fet que va permetre als oients entendre l’estudi fet sobre les diferents variables. D’aquesta manera el públic va comprendre l’estudi fet sobre el sistema magnètic de fre, molt habitual el nostre dia a dia per poc conegut el seu funcionament.

D’altra banda, en la presentació final, es va poder veure com acabar un treball d’aquestes magnituds, transmetent en la presentació final, els conceptes apresos durant l’any, sabent conviure amb les diferents emocions del moment, que es notaven en l’ambient de les diferents presentacions. En el cas de l’Alba va realitzar la presentació amb confiança, aconseguida gràcies al gran treball fet durant l’any, presentant els punts claus del treball arribant directament al lector amb les pauses necessàries. Des del primer moment de la presentació es va sentir el treball molt seu, fet que va fer que el públic, gaudis amb la seva presentació, explicada des d’una vessant personal explicant com havia viscut moments puntuals, que ajudaven a entendre els conceptes apresos.

És llavors quan una vegada finalitzada la presentació vam comentar entre el públic, què els hi havia semblat la presentació, entre aquests, hi havia alumnes que cursaven o no l’assignatura de química, matèria la qual es basava exclusivament la tasca duta a terme. En tots dos casos tothom coincidia en el fet que els conceptes s’havien entès correctament, un altre de les proves que ens fa veure la gran feina feta per l’Alba.

Entre els diferents oients de la sala, Toni Nieto (alumne de primer de batxillerat), valoren positivament la presentació on considera que a set molt útil, per poder veure com fer i acabar un bon treball de recerca que en breus setmanes tindran de començar els alumnes de primer de batxillerat.

Declaració de Toni Nieto

Valoro molt positivament el fet que les presentacions dels treballs de recerca hagin estat obertes el públic, de manera que en aquest cas hem pogut veure una presentació molt ben treballada, fet que és útil per quan ens toqui iniciar-lo, poder saber què s’espera i com s’ha de desenvolupar la idea triada per fer el treball. A part de poder conèixer coneixements desconeguts per part nostre, hem pogut veure com aconseguir presentar el producte obtingut.

D’altra banda, un altre dels oients a la sala Martí Mas (alumne de primer de batxillerat), valora positivament el coneixement transmès en la presentació per l’Alba.

Declaració de Martí Mas

Ha presentat el treball de forma clara i concisa a una velocitat potser un mica massa ràpida, explicant els diferents conceptes de manera clara, on a més a més la idea a set molt interessant, on s’ha explicat un sistema de fre molt habitual, però poc conegut, fet que ha ajudat a fer que fos de més interès.

Un altre dels oients a la sala, Lluc González (alumne de primer de batxillerat), valora positivament la presentació, qualificant d’immillorable l’ordre en què s’ha organitzat la presentació de l’estudi final, davant d’un tema complex on encara hi ha hagut algun aspecte que no s’ha entès.

Declaració de Lluc González

L’alba ha realitzat una presentació extraordinària, on l’organització i lògicament el gran treball fet prèviament, ha aconseguit transmetre als assistents a l’aula els conceptes estudiats. Aquests es poden desenvolupar tant que hi ha hagut algun apartat on encara ens queda algun dubte sobre aquest.

En conclusió es pot dir que el treball de l’Alba, va complir les expectatives que hi havia prèvies, ons’observava el gran nombre de persones presents en el públic. Va ser un treball exemplar, on es va demostrar com fer i acabar un treball d’aquestes magnituds tractant un tema científic de manera impecable, en el seu cas tractant tres variables, que va saber estudiar, experimentar i analitzar tant en l’aspecte teòric com pràctic. Finalment, va rematar la feina feta durant el darrer any fent una presentació final perfecta, explicant-lo des de l’experiència, d’una forma didàctica, aconseguint que el públic sortís de l’acte havent-hi entès els conceptes explicats.