Presentació del Treball de Recerca: La revolució i el lideratge mundial de la moda “low-cost”

Per: Martina Fernandez

La Carlota Fontarnau Carbonell va néixer el 20 d’agost del 2004. Actualment viu a Vic i està cursant segon de batxillerat de la modalitat social econòmic a l’escola Sant Miquel dels Sants.

Fa un any que va iniciar aquest interessant projecte que tracta sobre la revolució i el lideratge mundial de la moda “low-cost”.

Aquest treball exposa la comparació de dues grans multinacionals, Zara i H&M i una anàlisi d’aquestes.

Multinacionals Zara i H&M (Unsplash)

La tutora de recerca que l’ha acompanyat al llarg d’aquest procés és la Mireia Carbonell, professora d’economia de l’escola.

La Carlota va exposar el TR el dimarts 21 de desembre de 18:00-19:00 h. Presentava el seu treball a l’aula junt amb els seus companys Alissa Tolera i Lluc González. El seu tribunal estava format per la tutora del treball de recerca i la professora Isabel Jordà.

Abans de presentar el treball de recerca la Carlota ens explica que estava nerviosa pel que podia passar. Tot i saber que portava la presentació preparada de casa, estava nerviosa, ja que és un treball molt important perquè conta nota a la mitjana de batxillerat. A més, se li sumaven els nervis de no poder explicar tot el que volia i de la manera que volia en el temps determinat que et deixen per fer l’exposició que és de deu minuts.

La Carlota va començar la presentació una mica nerviosa i al llarg d’aquesta es va permetre la tranquil·litat de relaxar-se i poder explicar-ho correctament i de manera clara. La presentació va estar molt bé, ja que és un treball d’un tema molt específic i es va entendre a la perfecció. Tal com li van comentar les dues professores que feien de tribunal, va quedar molt ben explicat tot.

Una vegada acabat el TR i la presentació estava molt orgullosa del treball que havia fet. Està contenta del què ha aconseguit i feliç d’haver acabat un treball tan rellevant com és el treball de recerca i a més fet amb aprofitament, ja que d’aquest se n’emporta moltes coses.

Com va comentar la Isabel estava sorpresa, ja que en un principi es pensava que el treball estava enfocat únicament cap a la moda i en tenia una visió diferent.

M’ha sorprès positivament!

Isabel Jordà

Previ al treball es va marcar tres objectius, el primer, estudiar el pla estratègic, el segon, estudiar el pla de màrqueting de les dues empreses escollides, Zara i H&M i el tercer, entendre per què una empresa té més èxit que l’altra malgrat que les dues són molt importants dins del sector tèxtil.

Va utilitzar una bona metodologia, ja que es va documentar basant-se en articles acadèmics que va buscar, llibres d’economia i empresa, reportatges… En general podem dir que és correcte, ja que n’ha fet una bona recerca i això és la base de tot el treball.

El marc teòric el va dividir en tres temes: la història i l’evolució de la moda, l’anàlisi del pla de màrqueting i per últim l’anàlisi del pla estratègic. Aquest últim dividit en l’anàlisi del macroentorn, el de l’entorn específic, que seria el model porter i l’anàlisi DAFO.

En el marc pràctic va posar en pràctica els conceptes estudiats al marc teòric. A l’hora de fer l’anàlisi comparatiu va crear taules comparatives i a més a més va fer una enquesta que li va servir per recollir dades d’un públic molt ampli, ja que les franges d’edat eren de quinze anys a majors de cinquanta anys.

Opinions al respecte

Es va preguntar a dues persones del públic com havia presentat el treball de recerca la Carlota per conèixer diferents opinions. Un dels testimonis va ser la Maria Fajula (alumne de primer de batxillerat del Sant Miquel dels Sants) i a un familiar seu, concretament el seu pare, Miquel Fontarnau.

  • Maria Fajula:

S’ho havia preparat bé?

A l’hora de presentar un treball tan important com és el TR és important una preparació prèvia i es notava que la Carlota ho havia fet.

Estava nerviosa?

Jo crec que sí, però és totalment normal amb la importància que té el que ha presentat.

Quin ha estat el resultat?

La veritat és que el resultat és molt positiu, ja que ha explicat tot el procés i els objectius del TR i s’ha entès molt bé el que ens volia transmetre.

  • Miquel Fontarnau:

S’ho havia preparat bé?

Sí, la Carlota havia fet un bon treball previ a casa i això s’ha vist reflectit en el resultat de la seva presentació.

Estava nerviosa?

La Carlota ho portava molt ben preparat i això ajuda a reduir els nervis, tot i que en ser un treball tan important és normal que hi hagi pressió pel resultat que hi pot haver.

Quin ha estat el resultat?

Crec que el resultat de la presentació ha estat molt correcte, ja que s’ha entès tot i ho ha explicat amb molta claredat.

La Carlota va escollir aquest tema de recerca perquè volia alguna cosa relacionada amb l’economia de l’empresa. És un àmbit amb el qual se sent molt còmode a l’hora de treballar i li agrada molt. Va pensar de fusionar-ho amb la moda, que és un tema que li crida l’atenció i mai ha tingut l’oportunitat de treballar-ho.

Això és un punt molt important, ja que has d’escollir bé el tema de què vols fer recerca i en quin àmbit ho enfocaràs perquè al cap i a la fi hi estaràs moltes hores treballant.

Una vegada va acabar el treball escrit i el va entregar, va iniciar la presentació. En general la principal dificultat és el temps, ja que els alumnes només tenen deu minuts per explicar el treball amb duració d’un any. Escollir i resumir correctament els punts més rellevants és el més important, ja que a l’hora de la presentació el públic ha d’entendre el treball de recerca.

En conclusió el treball de recerca junt amb la presentació és un projecte molt important que es du a terme de primer a segon de batxillerat i s’ha de tenir molta constància i dedicació diària per realitzar-ho. És difícil trobar el tema amb el que et sents còmode per poder-hi dedicar tantes hores i es pot afirmar que la Carlota Fontarnau ha fet una bona feina.

Ha sabut escollir el tema que li encaixava a la perfecció amb els seus gustos i les seves preferències per un futur. Ha dedicat el temps necessari per poder finalitzar amb aprofitament el treball.

Ha cercat i s’ha informat a diferents fonts per realitzar el marc teòric i complir amb els tres objectius que es va marcar a l’inici seguint una metodologia correcta.

En el marc pràctic ha fet un bon treball i ha sabut posar en pràctica tot el que va estudiar en el marc teòric. Va crear una bona enquesta i va saber analitzar i comparar els resultats interpretats en taules per poder fer correctament l’anàlisi.

I per acabar, ha fet una bona presentació on ha explicat els punts més rellevants del seu treball per tal que tota la gent del públic pugui entendre la hipòtesi, el treball i les conclusions del seu TR.

Treball final del projecte de la Carlota (STM Junior Report)