Peaky Blinders, realitat o ficció?

El treball de Raimon Palomeque sobre la famosa sèrie de Netflix

Per Christian Flores

El passat dimarts 21 de desembre es van celebrar diferents presentacions de treballs de recerca per part dels alumnes de segon de batxillerat de l’institut Sant Miquel Dels Sants. Aquest és un esdeveniment molt important per a tots, i especialment per als propis alumnes, que han de presentar un treball que els ha portat més o menys un any de durada fer-lo, aquest dia va ser quan els alumnes havien de demostrar la feina feta en llargues presentacions on explicarien tot el projecte.

Òbviament cada alumne fa un any va triar un tema que l’interessés, i més tard se li va assignar un professor que seria el que en certa l’ha anat ajudant durant aquesta temps, el professor s’encarregava de supervisar la feina que l’alumne li anava compartint i li deia coses que hauria de canviar o millorar per així poder aprovar el projecte, tot i així no és fàcil i no tots els alumnes van aprovar-lo.

Aquell mateix dimarts, a les 16:00 es va poder gaudir de la presentació de l’alumne Raimon Palomeque Casals, el seu projecte anomenat “Peaky Blinders realitat o ficció?” pertany a l’àmbit social i més concretament el podem distingir en l’apartat d’història. L’alumne que va aprovar el projecte va tenir a la Maite Godayol i Puig com a atutorada en el treball, i ell pertany a la classe de segon de batxillerat C.

ES RESPIRA UN AMBIENT DE TENSIÓ A LA PRÈVIA DE LA PRESENTACIÓ

Un fet molt normal a la prèvia de las presentacions dels treballs de recerca és que es poden percebre els nervis dels alumnes i de la tensió que és crea abans del seu inici, quan la presentació ha començat ja es pot veure cert alliberament de tensió i nervis. En el cas d’en Raimon Palomeque també es podia percebre aquesta tensió però quan es va començar a exposar l’alumne va mostrar-se amb seguretat i va alliberar tots els nervis acumulats.Va cridar l’atenció que en Raimon va demostrar el que li agrada la sèrie, i es nota quan es treballa sobre un tema que agrada ja que va ser molt interessant. La veritat és que va ser molt bona presentació i va agradar molt al públic que l’estava veient, tant professors com alumnes i amics de l’estudiant. 

L’INTERESSANT TEMA QUE VA OFERIR EN RAIMON PALOMEQUE

La setmana del dia 21 de desembre es van fer moltíssimes presentacions, hi havia tantes  presentacions com alumnes que havien aprovat el projecte, que eren la majoria, per tan, com imaginareu, hi havia presentacions de tots els temes i per a tots els gustos, i òbviament per a tots els àmbits. En el cas del nostre protagonista, com hem dit anteriorment el va fer sobre un tema històric, i va tenir l’original ideia de comparar “Peaky Blinders” amb la realitat en els anys en la que està adaptada. 

L’objectiu inicial que va proposar-se l’estudiant va ser el d’analitzar a fons la sèrie i buscar les similituds que té amb la realitat.

COM VA SER LA SEVA PRESENTACIÓ?

En Raimon va fer una presentació de 19 diapositives fetes d’una forma molt original per ser el màxim visual possible, aquestes diapositives van ser dividides en 4 grans temes que explicaven tot el seu treball, introducció, metodologia, desenvolupament i per últim les conclusions.

L’alumne va començar la presentació fent una breu salutació on va mencionar a la seva tutora i va dir de quin tema anava el seu projecte. 

Durant una de les primeres diapositives va dir una frase que tenia molt a veure amb el tema del seu treball i que va agradar als espectadors, va dir: “En algún momento, tienes que elegir entre la vida y la ficció. Las dos estan muy cerca, pero nunca se estan tocando realmente”. Va ser un extra molt ben pensat per donar certa motivació al públic perquè estiguessin atents.

Per mostrar la seva motivació amb aquest tema va dir que és una sèrie que ell ha mirat i que li va agradar en gran mesura, tanta que ell tenia clar que el seu treball aniria sobre algun tema envoltant d’ella. 

La combinació entre el seu gust per la història i per la sèrie van ser una gran motivació que el va empènyer a dur a terme aquesta tasca tan interessant. 

També va recalcar la curiositat que ell tenia en saber en quina mesura la sèrie és fidel a la realitat.

En Raimon abans de començar amb el contingut del treball va dir que el seu procediment havia estat primer de tot, mirar-se la sèrie, i més tard es va anar informan més amb diferents webs i amb un llibre que li van ser de gran ajuda.

A l’hora de començar amb el contingut, primer va explicar les coses principals de la sèrie, com són la durada, els actors, el director…

L’ALUMNE VA EXPOSAR CADA PERSONATGE DE LA SÈRIE I EL SEU COMPORTAMENT

Seguidament va fer un anàlisis de tots els protagonistes de la sèrie i dient si va existir a la vida real o no, i en cas que haguessin existit, en quina mesura de realitat els van fer a la sèrie. Aquesta part va estar molt ben explicada ja que va dir quina era la funció de cada personatge i com es, feia que es volgués de forma clara que ell és un expert en el tema i per tant ho va comunicar d’una forma molt natural.

Després per acomiadar el contingut va mostrar una taula a mode de conclusió on mostrava la distinció entre realitat i ficció on va desenvolupar els seus resultats finals.

LES CONCLUSIONS

Finalment a les últimes diapositives va dir que havia pogut aconseguir el seu objectiu proposat i que les preguntes que s’havia fet havien sigut respostes, per tan va fer entendre que el seu treball va ser un èxit en quan als seus objectius personals.

Més tard em vaig posar en contacte amb ell i em va expresar que estava molt content amb el resultat obtingut i que tot i ser un treball larg ha pogut gaudir-lo gràcies al seu gust pel contingut que va triar.

Parlant amb diferents amics de l’alumne, tots van coincidir en el seu fanatisme per la sèrie i van deixar clar que tot el seu esforç i treball fet va ser per l’estima que li té tan a la sèrie com a l’historia.

EL BON TREBALL D’EN RAIMON DEGUT AL GUST QUE TENIA AL TEMARI

En Raimon és tot un exemple per demostrar que quan un tema t’agrada, ets capaç de treballar-lo durant molt temps i exprimir al màxim tot el contingut que sigui possible, per tan hauria de ser un exemple per a tots els futurs alumnes que facin els treballs de recerca, han de saber que per treballar tant temps en una cosa i fer-ho bé, el tema t’ha d’apassionar, com és l’exemple de “Peaky Blinders” amb en Raimon Palomeque.

Fotografía de la portada de la presentació