L’entrevista de la jornada de recerca des de dins

Anna Viñas, Joana Espar i Pol Matavacas van obrir la jornada de recerca amb una entrevista a Antonio Maria Turiel

Pol Matavacas, Pol Viñets i Iu Fort

La jornada de recerca té com a atractiu principal les presentacions dels Treballs de Recerca fets pels alumnes de segon de batxillerat, però en aquest article ens centrarem en com va ser la feina que tres dels reporters de la nostra revista van fer per obrir la jornada de recerca. En aquesta peça veurem des de dins el procés de creació de l’entrevista a l’oceanògraf físic Antonio Maria Turiel, que es va presentar davant del públic el passat 20 de desembre de l’any que hem finalitzat, el 2021.

En primer lloc, els tres alumnes, l’Anna Viñas, la Joana Espar i el Pol Matavacas, es van reunir amb professors de diverses disciplines per saber com havien de treballar. Es van reunir amb el professor de llengua, el qual els va explicar com havia de ser l’entrevista, i els va mostrar l’exemple dels alumnes que l’havien fet l’any anterior. També es van poder mirar el vídeo de l’entrevista mencionada anteriorment per veure com es van distribuir les preguntes. Es van reunir amb professors de ciències per saber que era concretament la disciplina en que treballa l’entrevistat que vam tenir enguany. Per acabar la recerca, van indagar en les seves xarxes socials per saber que mostrava ell de cara a l’exterior, quina era la part visible de la seva feina.

Antonio Maria Turiel Martínez durant l’entrevista de la Jornada de recerca

Un cop aquesta primera part va estar enllestida van fer una pluja d’idees per saber quines preguntes podien formular, unes preguntes que no tardarien en surgir. De fet, en van sortir moltes més de les que finalment es van arribar a fer. Aquestes preguntes es van formular posteriorment de forma més formal i més argumentada, tot i que posteriorment tornarien a patir lleugeres variacions per adaptar-les més a l’entrevista, cosa que ja explicarem després.

Seguidament es van mirar les preguntes de nou amb professors especialistes amb el tema, els quals van donar l’aprovació i va poder seguir la creació i la formulació de l’entrevista, on amb diferents reunions prendria la forma que cada vegada seria la més semblant a la que trobem al final, amb la presentació en públic de l’entrevista. En aquesta part hi haurien diferentes reunions amb el professor de català el qual donaria diferentes pautes per seguir amb l’entrevista i on també es prepararia la introducció al convidat, Antonio Maria, i també la despedida, les quals estaran citades a continuació.

Gràcies Ignasi. La primera cosa que farem és presentar al nostre convidat. Antonio Maria Turiel Martínez. Treballa d’investigador científic a l’Institut de Ciències del Mar del CSIC (el Consell Superior d’Investigacions Científiques). Científic i divulgador, és llicenciat en les carreres de Física i Matemàtiques, i té un doctorat en Física Teòrica. Divulga les seves investigacions a través del blog The / Oil / Crash, en què tracta temàtiques relacionades amb l’esgotament dels recursos convencionals dels combustibles fòssils i tota mena de qüestions vinculades amb la crisi climàtica. També és autor de dues publicacions: una novel·la fictícia, titulada Un futuro sin más, i un assaig divulgatiu, que porta per nom Crisis energética global y cómo (no) la vamos a solucionar. L’entrevista comptarà amb tres blocs: la recerca, les ciències del mar i la crisi ambiental, i la cimera del clima.

I fins aquí la nostra entrevista, Moltes gràcies Doctor Turiel per haver-nos donat aquesta oportunitat de compartir una conversa tant interessant plegats. Esperem que hagi permès als espectadors ampliar els seus coneixements sobre la recerca, les ciències del mar i la crisi ambiental, i la cimera del clima. Recordeu que ara podeu seguir les primeres exposicions dels treballs de recerca dels alumnes de 2n de Batxillerat. Als que les dueu a terme us desitgem molta sort.

Un cop fetes les introduccions va ser el moment de ponderar quines preguntes es podien fer, i quines no tindrien lloc, a causa de la limitació de temps que es tenia. Un cop ja va estar fet això, es van dividir les preguntes en blocs, i posteriorment en sub blocs per poder organitzar millor l’entrevista i poder fer les variacions en directe d’una forma més senzilla.

Arriba el dia de la presentació i una cosa inesperada dona un gir de guió que no estava previst. L’Anna va estar confinada, cosa que va portar a la necessitat d’un quart integrant, que feia d’enllaç entre la biblioteca, que és des d’on es va gravar l’entrevista, per poder-li dir totes les variacions que es van fer durant l’entrevista, ja que no es podia tenir en compte com serien les respostes. Tot i aquest contratemps, l’entrevista va anar bé. Trobareu el link a la part final d’aquest article per si la voleu mirar.

Aquesta entrevista es va iniciar amb una introducció del director de l’escola, Ignasi Roviró, que posteriorment va donar pas als reporters que van començar amb l’entrevista, que va tenir una durada aproximada de 40 minuts. 

L’opinió general va ser positiva, tot i que també es demana que en anys posteriors, es pugui entrevistar gent que no sigui de l’àmbit científic, per poder canviar una mica el camp que toca l’entrevista.

Des del punt de vista de reporters, l’entrevista va ser molt divertida, i va ser molt interessant poder viure el procés de fer l’entrevista, com pensar les preguntes, tota la documentació, etc.

Des del punt de vista ja més personal, hai de dir diverses cose. Primer de tot, vull agrair a l’escola que se’ns pugui donar l’oportunitat d’acostar-nos d’una manera diferent a una professió a la que, personalment, tinc molta passió. Seguidament, donar les gràcies a l’Antonio per cedir-nos el seu temps per respondre les preguntes, ja que sabem que la seva agenda està molt apretada, i per finalitzar, donar les gràcies a tothom que visualitzi, o ja hagi visualitzat l’entrevista, i que agrairiem que ens poguessiu donar una sincera opinió, ja que és la millor eina que tenim nosaltres de millora, ja que vosaltres, els lectors de la revista, els espectadors de la revista, i tots els que ens seguiu per xarxes socials, sou els que consumiu els nostres articles, el contingut que us portem setmanalment, i que veieu coses i errors que nosaltres en el moment no veiem. Tanmateix també agrairem a tothom que ens doni els missatges positius, que ens digui què fem bé, ja que tota crítica, sigui positiva, o bé constructiva, és benvinguda per poder anar millorant dia a dia i fer que aquesta revista sigui la visió de l’evolució de tots els reporters que fem possible la seva continuïtat enguany, i que volem que segueixi en els pròxims anys.

Com ja he dit anteriorment, us deixo a continuació l’enllaç que us portarà directament a l’entrevista de la jornada de recerca 2021, la qual podeu també buscar a Youtube, on també podreu trobar les entrevistes d’altres anys, amb els anteriors reporters, i un convidat diferent a entrevistar: