La rutina post-acadèmica

Que fan els estudiants de 1r de Batxillerat del col·legi Sant Miquel dels Sants en acabar les classes?

Els alumnes de 1r de Batxillerat del col·legi Sant Miquel dels Sants fan una jornada acadèmica de 8:30 a 15:00. Es tracta d’una jornada molt completa que suposa tenir un temps molt limitat. No obstant això, una immensa majoria d’aquests estudiants duen a terme activitats extraescolars. Per tal d’esbrinar el que fan aquests un cop deixen les aules, hem realitzat una enquesta en què analitzarem això; la rutina posterior a les classes.


Segons els resultats obtinguts, la meitat dels enquestats practiquen esports un cop finalitzen les respectives jornades acadèmiques. Sigui futbol o criquet, l’activitat física és l’opció més predominant dins el llistat d’extraescolars.  Seguidament, un 41,2% dels estudiants afirma que segueixen estudiant i reforçant el temari que treballen a l’aula un cop acaben les classes. També hi ha 1 estudiant que opta per sortir amb els amics a passejar i una altre que participa en extraescolars de música, una opció poc popular.

Cal remarcar un cas singular també, que és el d’un enquestat, que afirma dur a terme diverses activitats un cop plega. L’alumne practica un esport, però també opta per extraescolars de música. I també estudia. Realment, un seguiment divers i complex.

Tornant als resultats populars, podem observar que la categoria d’esports és l’extraescolar amb major pes; mitjançant una petita pregunta més, hem intentat esbrinar quins són aquests esports, en concret, i els respectius percentatges.
Un 13% afirma que juga al pàdel, seguidament d’un 28% que practica el bàsquet. També hi ha un enquestat que dedica el seu temps a jugar a tenis i un altre que opta per fer natació. La resta, és a dir, la immensa majoria, prioritza el futbol com a activitat extraescolar.

Pel que fa a la segona pregunta realitzada als alumnes enquestats, la meitat afirma que dedica entre 1 i 3 hores d’estudis un cop acabada la seva jornada acadèmica. Un 41,2% dels alumnes confirma dedicar-hi una mica més; entre unes 4 i 5 hores. I la resta, 3 estudiants, manifesten una dedicació d’entre 5 i 6 hores; realment molt per sobre la mitjana dels enquestats.