/

Experiments a petita escala del desenvolupament sostenible

Aquesta setmana ha estat la setmana de la ciència, una setmana que té com a objectiu apropar la ciència i la tecnologia als joves i fomentar les vocacions científiques entre els alumnes

Aquest any ja és la vint-i-setena edició de la Setmana de la Ciència a Catalunya, i també ja fa uns anys que l’escola, durant aquesta setmana, organitza diferents activitats en les assignatures de ciències, relacionades amb les temàtiques que proposa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, i això no només es fa a secundària, sinó que també ho fan els de primària.

En aquest article ens centrarem en els de 2n d’ESO, que durant aquesta setmana han dissenyat experiments per estudiar el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible. Per fer-ho, la professora de física i química, l’Aina Márquez, els hi va fer una sessió de teoria en la qual els hi explicava com es podia fer un disseny experimental seguint el mètode científic. Ells, amb petits grups de tres o quatre persones, s’inventaven un experiment, per seguidament, poder-lo duu a terme al laboratori, analitzar els resultats i veure amb petita escala com i que provoca el canvi climàtic en la societat i en el nostre món.

A continuació, exposarem alguns dels experiments que els alumnes s’han inventat, però abans parlem sobre el canvi climàtic i el fet de fer un ús sostenible dels recursos, que són els reptes i temes a partir dels quals se’ls hi ha proposat als alumnes que creïn els seus experiments.

El canvi climàtic, juntament amb la pobresa i la desigualtat, són els principals reptes de la nostra societat a nivell ambiental, social i econòmic. És el nom utilitzat per a referir-se a la variació global del clima de la Terra. En l’actualitat, aquesta alteració del clima i les temperatures de la terra, és a dir, aquest inici del canvi climàtic, és causat per l’acció de l’home, principalment per la crema d’una gran quantitat de combustibles fòssils.

L’impacte mediambiental que suposa aquest problema repercuteix en la sequera dels rius, la falta d’aigua potable, també pot produir canvis en les condicions dels aliments i l’augment de desastres naturals, com són les sequeres, les inundacions i les onades de calor. Aquest estiu ja hem pogut veure alguns d’aquests efectes en la nostra societat, així que com a població hem d’actuar de forma immediata per aturar el canvi climàtic.

Més relacionat amb el que han tractat directament els alumnes de 2n d’ESO parlarem del desenvolupament sostenible, que és aquell tipus de desenvolupament humà que és capaç de satisfer les necessitats actuals tenint en compte el medi ambient. És a dir, sense comprometre els recursos naturals i les possibilitats de desenvolupament de les futures generacions.

Molts dels reptes amb els quals s’enfronta l’ésser humà, tals com el canvi climàtic, l’escassetat d’aigua, la gana… només es poden resoldre des d’una perspectiva de desenvolupament sostenible que aposta pel procés social, l’equilibri mediambiental i el creixement econòmic.

Tenint en compte aquestes dades, un bon desenvolupament sostenible és aquell que:

 • Evita la contaminació atmosfèrica i utilitza les energies renovables
 • És capaç de reciclar i reutilitzar productes evitant la contaminació
 • Permet unes condicions dignes per a tota la humanitat
 • És econòmicament viable

Entesos els conceptes a partir dels quals han fet els experiments els alumnes, passem doncs a mirar alguns dels experiments que han fet alguns grups.

Efecte hivernacle

En primer lloc, tenim l’experiment de l’efecte hivernacle fet per Guillem Crous, Roger Boixeda, Marc Garcia i Jan Garolera, el qual volen mirar si hi ha canvis de temperatura en diferents recipients.

Per aquest experiment han utilitzat:

 • Termòmetre
 • Coca-cola
 • Aigua
 • Gots
 • Làmpada
 • Tàpers

El que han fet és en primer lloc, omplir un got amb coca-cola, aigua i un altre amb aire i mesurar la temperatura. Aquests gots es tapen amb uns tàpers i es posen en una posició on la làmpada pugui tenir accés a transmetre la seva escalfor, s’espera entre 35 i 40 minuts i es mesura un altre cop la temperatura.

El que passa en mesurar el segon cop la temperatura, és que no és la mateixa que la del principi, en tots els casos la temperatura ha pujat i això ho comparen amb l’efecte hivernacle, que és el fenomen natural pel qual la Terra es manté calenta gràcies a la presència a l’atmosfera d’uns gasos que absorbeixen i retenen la radiació solar.

Ells han arribat a la conclusió, amb pròpies paraules seves, de què: amb l’efecte hivernacle es pot pujar la temperatura de qualsevol element, amb la coca-cola ha pujat més la temperatura, ja que al ser una bombolla de gas al tenir contacte amb l’escalfor provoca que tingui un increment de temperatura més elevat.

Espectroscopi

En segon lloc, tenim l’experiment espectroscopi fet per: Martina Alvarez, Laura Anfruns, Princesa Adade, Ivett Albert i Rayan Akil.

Aquest grup per fer la pràctica han utilitzat

 • Caixa de cartró
 • CD vell
 • Cúter
 • Transportador d’angles
 • Cinta adhesiva opaca

En un principi volien utilitzar diferents fonts de llum, però com que en el laboratori només tenien una làmpada van acabar utilitzant només aquesta.

Comencen agafant una caixa, en la qual taparan les obertures amb cinta adhesiva sense que quedi cap forat. A continuació es fan dos talls a les cares laterals de la caixa, per tal de col·locar el CD de tal posició que la cara reflectora quedi a la part superior. Es talla un forat petit en un dels costats laterals de la caixa des d’on tindran visió del disc i també un altre al costat oposat al disc perquè pugui entrar la llum. Finalment tindrem l’espectroscopi enllestit.

A l’apuntar la ranura petita cap a la làmpada es podrà observar pel forat l’espectre que es reflecteix sobre el CD.

Quins materials aguanten la calor del sol?

Per acabar trobem l’experiment de quins materials aguanten la calor del sol fet per Carles Agraz, Àngel Ballesteros, Martina Aguilera i Maria Bages.

Els materials que ells han utilitzat per al seu experiment són:

 • Sal
 • Aigua
 • Làmpada per simular el sol
 • Glaçons
 • Plàstics petits (trossets de canyes i una bossa)
 • Vasos de precipitats
 • Espàtula
 • Colador petit

El procediment que han seguit ha estat: en primer lloc, preparen 2 vasos amb 150 ml d’aigua cada un, en el qual afegiran 6 grams de sal que mesuraran prèviament amb una bàscula. Barregen amb l’espàtula les dues mescles per llavors afegir en un vas glaçons i en l’altre els plàstics. Llavors es cola l’aigua dels dos vasos de precipitats per saber que ha passat amb el gel i plàstics.

El que han pogut observar és que amb l’escalfor de la làmpada, el gel es desfà, en canvi, els plàstics es mantenen tal com estaven a l’inici de l’experiment.

Aquest son alguns dels experiments que han fet els alumnes de 2n d’ESO, n’han fet altres també molt interessants i que segur que els hi ha servit per entendre millor el concepte de desenvolupament sostenible, que es, al cap i a la fi, el que investigaven.