Bru Solà: “Planificar, preparar amb antelació i establir uns horaris”

Marta Saborit, Berta Morató i Jia Jia Chen

Hem pogut entrevistar a en Bru Solà sobre el seu Treball de Recerca titulat “Aviació: Mirant al passat per volar al futur”. Ens ha pogut explicar una mica sobre el seu treball i hem pogut saber més al detall tot el que hi ha darrere de tota la feina, els motius de l’elecció del tema, el procés i elaboració i la inspiració que l’ha portat a fer-l’ho.

En Bru Solà Inaraja va néixer a Vic el dia 2 d’abril l’any 2005, on ha viscut tota la seva vida restant alguna escapada a causa d’estudis. En aquests moments està cursant el segon any del batxillerat tecnològic a l’escola Sant Miquel dels Sants de Vic.

Què et va portar a escollir el tema del teu Treball de Recerca?

La qüestió del meu treball ve d’una afició que ja tinc des de ben petit, sempre m’ha agradat molt l’aviació i tot el que va relacionat amb el món dels avions, també m’ha interessat molt la història i la recerca, per tant, vaig decidir agafar una cosa que fusionés les dues coses, i doncs d’aquí va sortir finalment el tema del meu treball.

El tema del teu TR va relacionat amb l’itinerari que estudies a l’escola o amb un interès personal?

Va relacionat amb l’itinerari que estudio, tot està lligat amb aspectes que he tractat al meu itinerari, però sí que es desvia una mica i va cap a un interès personal, com he dit abans d’una afició de ben petit, però es mentè dins la ratlla del tecnològic.

Quin era l’objectiu principal del teu Treball de Recerca?

L’objectiu principal del meu treball de recerca era veure l’evolució tècnica i històrica de l’aviació, sobretot l’aviació comercial, i llavors a partir dels coneixements adquirits poder desenvolupar un model d’avió propi de futur que faci servir energies renovables i que alhora pugui ser competitiu.

Quin procediment o seguit de fases has portat a terme per fer aquest Treball de Recerca?

Primer de tot vaig fer la recerca virtual, és a dir, bàsicament vaig cercar informació per Internet i informar-me al màxim per la xarxa i buscar imatges. Seguidament, vaig passar a la recerca més de dades mitjançant documents, els quals eren majoritàriament estudis tant de la NASA o d’altres. I per últim la creació del disseny en si, que és recopilant tota la informació ja recopilada anteriorment, agafar i aplicar un model modern amb tots els coneixements, i anar solucionant problemes que em pogués anar trobant al llarg del procés.

En quines fonts principalment t’has basat per fer la recerca de la informació que necessitaves?

M’he basat principalment en llibres, vaig utilitzar un parell de llibres que em van servir molt bé per veure l’evolució històrica de l’aviació, i llavors també molts estudis de la NASA, de Boing, de diverses Universitats, bàsicament em vaig basar en estudis. Per altra banda, també m’he informat a base d’algunes visites a museus, però principalment van ser estudis.

Si ara poguessis tirar enrere en el temps, faries alguna cosa diferent en el teu TR? Sigui la reelecció del tema o un canvi en el procés.

Sincerament no, realment no, estic molt content amb el resultat del meu Treball de Recerca. Sí que he de dir, que si hagués disposat d’una mica més de temps o hagués tingut accés a més recursos hauria pogut realitzar una maqueta del meu model, cosa que s’ha quedat sense poder-se fer, això no obstant, no he tingut els recursos ni el temps necessari per portar-ho a terme.

Consideres adequada i lògica la pressió que teniu a sobre els alumnes en relació amb l’elaboració del TR?

Jo com qualsevol altre alumne que hagi hagut de fer el Treball de Recerca, estarà d’acord en el fet que és molta pressió, però en certa manera crec que està bé, ja que, al cap i a la fi, si llavors seguim amb l’educació i anem a la Universitat, haurem de fer un treball de final de grau i altres treballs d’aquest mateix perfil i està bé rebre aquest coneixement de com s’han de fer per llavors no trobar-nos la patacada de cara. Però la pressió que es fica en relació amb la importància que té sí que és una mica excessiva, en la meva opinió clar. Tanmateix, també depèn de la persona, hi ha qui ho porta millor i qui ho porten pitjor, això sempre passa.

Quina valoració faries d’aquesta experiència?

La meva valoració personal sobre aquesta experiència podria dir que ha sigut bona, perquè personalment he triat un tema que a mi m’interessa molt, cosa molt important a l’hora d’escollir de què faràs el teu treball, i, per tant, m’he pogut esplaiar molt en el que gaudeixo i m’agrada i no se m’ha fet gaire pesat com podria haver-me passat si hagués hagut de treballar un tema que no em cridés tant l’atenció. Però sí que et posen entre les cordes, per tant jo diria positiva però al mateix temps difícil o complicada.

Quina part del TR és la que més t’ha agradat i més has gaudit fent-la, la part de la recerca i elaboració del treball o bé la presentació oral?

Totalment, et diré que m’ha agradat i he disfrutat més fent la part de la recerca i tot l’àmbit d’elaboració del treball, és a dir, la part tècnica. En tot cas, la presentació oral encara l’he de fer, la tinc pendent, però tot i no havent-la fet encara puc afirmar que és la part de la recerca.

Quines 3 coses creus que són fonamentals per fer un bon treball de recerca? Quins consells donaries tu personalment en relació amb com realitzar o organitzar-se?

Planificar, preparar amb antelació i establir uns horaris. Des del moment en què tu decideixes el tema i et ve l’idea que vols fer al cap, allà és on ja has d’organitzar-te i establir uns horaris aproximats de com ho faràs. Treballar-ho amb antelació, organitzar-te, dedicar-hi hores i esforç, ficar-t’hi amb ganes i entusiasme i marcar-te un ritme de treball establert és el més important per tu poder ser capaç de fer de la millor manera i treure’n el millor partit del teu treball.

Quin consell personal donaries als alumnes de 1r de Batxillerat que els hi tocarà fer el TR l’any cabé?

Jo personalment us diria que us hi poseu d’hora, perquè primer de batxillerat és difícil, però, al cap i a la fi, pots anar posant hores per dedicar al Treball de Recerca, i com més aviat aconsegueixes deixar-lo començat i ben marcat, molt més tranquil i menys atabalat aniràs.