Ronda Camprodon: Un punt negre

En els últims anys un dels temes de conversa entre l’Ajuntament de Vic i la població ha set la reforma en la Ronda Camprodon. Aquest reforma es va iniciar quan entre desembre