Anna Arumí: “L’estiu és un requisit imprescindible per tenir un bon punt de partida el curs vinent”

Anna Arumi Casanovas, exerceix de professora al Col·legi Sant Miquel dels Sants, en l’assignatura de psicologia i, a més a més, també exerceix la funció de psicòloga entre els alumnes. D’aquí a unes setmanes entrarem en l’estiu, un període on els alumnes entren en un moment de l’any de desconnexió i diversió fins a arribar al setembre on es reprenen les classes. És durant aquest període que els alumnes, sovint obliden el coneixement après durant l’any, el què es considera com el “rovellament del coneixement après”.

L’Anna ens comenta com afrontar de la millor manera aquesta època, mantenint el coneixement après durant l’any, compaginant-ho gaudint de les vacances.

Com afecta l’estiu psicològicament als alumnes d’ESO i batxillerat?

L’estiu és molt necessari per fer una desconnectada en tots els nivells, en l’àmbit d’estrès que hem pogut suportar durant el curs, en l’àmbit d’atencional, en l’àmbit de detenció, i de diferents aspectes més, és per això que és bo i és sa. El problema que tenim és que els nostres “parons” són molt llargs, a diferència d’altres països europeus com a Alemanya, on els “parons” són més curts, però n’hi ha més distribuïts durant l’any fent així que sigui una millor opció, ja que les nostres parades són massa llargues. És cert que s’ha escurçat una mica la data de començar, però, tot i això, continua sent massa llarga, fet que deriva a portar més conseqüències que beneficis, per una excessiva desconnexió.

És un moment de l’any delicat psicològicament parlant, en l’àmbit del coneixement après durant el curs?

Jo penso que té les dues funcions, la primera és que és una pausa per descansar i desconnectar que és un requisit imprescindible per poder tenir una ment sana, equilibrada i poder començar de nou el següent curs, però també és un moment en què si no tenim cap mena de contacte amb els aprenentatges que hem fet durant el curs, quan arriba el setembre, no ens recordem. Són coses senzilles, però per exemple que els nens estan a primària, si han après a fer restes amb portant, si arriben al setembre i no n’han practicada cap entremig, se’ls oblida, és per això que és important fer aquesta mica de manteniment, perquè no sigui tornar a començar amb el mateix discurs.

Els últims anys quina tendència entre alumnes d’ESO i batxillerat, està tenint l’estiu psicològicament parlant?, és un moment de reconfort psicològic, o pel contrari desestabilitzant?

Entre els alumnes de batxillerat, és una mica diferent, ja que durant l’estiu tenen feina a fer sobre el treball de recerca, que obliga a no desconnectar massa durant aquest període, però sí que és cert que a la secundària, hi ha una pausa, on costa molt que continuïn fent feina. És veritat que tenim tendència a dir, “aquest alumne, hauria de reforçar aquesta matèria”, però si ho fa o no ho fa, ja no depèn de nosaltres i depèn més del mateix alumne i de la família. Actualment, es busca una motivació que passa perquè el treball fet durant l’estiu, ja conti pel següent curs, perquè sinó, està demostrat que no es fa res i tot el contingut après, no es consolida.

Amb tant temps sense escola és a dir molt temps d’inactivitat mental, com li sol afectar el cervell?

L’estiu als alumnes us encanta, i és un moment necessari perquè hem de poder desconnectar, agafa distància entre nosaltres, entre professors i tornar-nos a posar comptaquilòmetres a zero, ja que un curs és molt intens, hi ha molta pressió amb molts factors que ho condicionen, on els exàmens passen factura, fet que fa que desenvolupin ansietat, estrès, que fa que l’estiu és un requisit imprescindible per tenir un bon punt de partida el curs vinent. Jo sóc partidària, però de seguir un calendari més europeu, on van parant cada dos mesos, ja que se n’extreuen més beneficis perquè no s’arriba tan atabalat a final de curs.

Com ens podem preparar els alumnes per evitar aquest “rovellament” del cervell?

Jo penso que és molt important tenir un horari, pel fet que hi ha d’haver temps de diversió, temps d’estar amb els amics, temps de vacances i temps d’estar amb família, però també unes rutines molt clares que podrien ser com el treball de recerca de batxillerat, consolidar els apunts que poden tenir continuïtat el curs vinent, perquè així quan arribi el setembre, no ens faci tanta mandra tornar a començar. Aquesta feina com he comentat, en la primària es fa a través del quadern, on és recomanable fer mitja hora de feina el dia.

Com gestiona l’alumne el temps lliure durant l’estiu?

La majoria anar a la piscina amb els amics, llevar-se tard…, que també és important, però sempre que es pugui compaginar amb aquest treball per consolidar la matèria de forma diària. Jo el que recomanaria és a partir dels 15 anys, treure’s el títol de monitor, que t’ofereix entrar en el món laboral, agafar experiència i diferents accions positives.

Quines activitats són recomanables durant el temps lliure i quines no?

És imprescindible l’esport, ja que tenim tendència a fer esports com el futbol, el bàsquet, l’hoquei, que es practiquen durant els mesos d’escola, que estan molt ben pautats amb entrenaments, partits i ho tenim molt ben consolidats, però quan arriba l’estiu a no ser que facis un campus, o algunes colònies, o algun tema d’entrenament personal, se suspèn tot, i és tant o més important que ens mantinguem actius, no psíquicament sinó físicament. La dinàmica aquell de tenir una rutina, tenir clares unes dinàmiques molt clares d’introduir l’esport encara que siguin dos o tres dies a la setmana, o un simple partit de pàdel amb amics, però és importantíssim mantenir-se actiu és fonamentalment i evidentment compaginar-ho amb el descans necessari.

Possible horari setmanal