Es té prou en compte l’ensenyament que prepara per a la vida adulta?

/
39 views

La importància dels nous sistemes d’aprenentatge vista al col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic 

Habitualment es coneix el món de l’ensenyament com a aquell que engloba els mètodes d’aprenentatge que et preparen essencialment per una vida majoritàriament acadèmica. Actualment, això està començant a canviar, amb la intenció d’ampliar aquest concepte cap a formes d’aprenentatge molt diverses.

Tot i això, estan els alumnes preparats per afrontar-se a situacions de la vida quotidiana en anar creixent? Som conscients de la manca d’experiència en certes activitats del dia a dia, com ara fer una hipoteca, contractar una assegurança o realitzar feines domèstiques, entre d’altres?  

És evident, però, que tot depèn, en cert punt, de com vol afrontar cada centre escolar la situació, i per aquest motiu es pren el col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic com a exemple d’anàlisi. 

Es troba realment a faltar un ensenyament que et prepari per a la vida adulta? 

És clar que, malgrat que només sigui una mica, es pot creure que, avui en dia, a l’àmbit d’educació hi ha una mancança respecte a un tipus d’ensenyança que et prepari de cara a les adversitats de la vida.  

Mònica Vallín, professora i coordinadora del col·legi Sant Miquel dels Sants

És per aquest motiu que, tal com afirma la Mònica Vallín, professora i coordinadora del centre, el col·legi Sant Miquel dels Sants té com a objectiu  educar els alumnes de manera que desenvolupin competències personals, socials i acadèmiques en contextos autèntics, vivencials i amb projecció de futur, propòsit el qual es pot observar al document Horitzó 2030.

De fet, es tracta d’un objectiu que, organitzacions lligades a l’educació, com ara la UNESCO, també intenten promoure amb el fi de fomentar un tipus d’aprenentatge més significatiu pels alumnes.

D’aquesta manera s’aconsegueix enriquir els coneixements dels alumnes, fet el qual es pot demostrar amb algunes assignatures o itineraris ja presents a l’escola. Un exemple en seria el projecte Junior Report del programa RED, el qual permet que els alumnes posin en pràctica els coneixements apresos a l’assignatura de Ciències de la Informació.  

Publicació del compte del col·legi Sant Miquel del Sants sobre el projecte Junior Report

De la mateixa manera, també es pot comprovar amb els tallers i sessions de simulacre financer posats en pràctica a l’itinerari econòmic (incerir link insta), amb els projectes trimestrals realitzats a secundària o amb l’enfocament del programa de Batxillerat internacional, entre d’altres. 

Publicació del compte del Col·legi Sant Miquel dels Sants sobre un projecte d’emprenedoria

És evident que ja hi ha alguns indicis d’introducció de noves disciplines de cara al futur els joves. Tot i això encara queda molt camí per recórrer per per tal d’afegir-ne de noves. 

Quin tipus d’ensenyament seria més preferible d’afegir? 

No hi ha dubte que, tal com assenyala també la Mònica, tots i cada un d’ells són essencials. Si es té en compte, però, tots els anteriorment esmentats, aquell relacionat amb les feines domèstiques no és el que més s’hagi integrat i, per tant, es podria considerar com a aquell que falta afegir

D’aquesta manera, integrar l’ensenyament de feines domèstiques podria suposar una gran ajuda per el desenvolupament dels joves, la seva autoresponsabilitat i la seva propia autonomia.  

D’altra banda, malgrat que es tracti d’un coneixement més adaptat a l’escola, l’adquisició d’una cultura financera més àmplia és en certa manera cabdal. Sent així, es podria considerar la possibilitat d’establir-la com a una assignatura comuna durant una part del curs escolar. 

D’aquesta manera, l’ideal no seria que no només els alumnes que cursen l’itinerari econòmic els que realitzin activitats en relació amb el tema, ja que, al cap i a la fi, es tracta d’un coneixement que serveix amb un fi diari i no només amb un d’acadèmic. 

Té sentit aplicar aquests sistemes d’aprenentatge al centre escolar? 

És evident que, comprenent tot el que s’ha esmentat, tot allò que es relacioni amb una preparació dels alumnes fora de l’àmbit tan sols acadèmic, els hi pot arribar a suposar un bé o un altre. 

Tal com comenta la Mònica, tant l’adquisició de coneixements en cultura financera, com la possibilitat d’oferir feines domèstiques, fet el qual pot ajudar a adquirir una autonomia personal i a trencar esquemes encasellats de gènere, és important de seguir potenciant. 

És per aquest motiu que és essencial seguir fomentant-los, comprenent de totes maneres un col·lectiu de docents heterogeni amb velocitat i punts de vista diferents, i l’esforç diari per establir un sistema d’ensenyament amb diversitat de coneixement.

Fet per: Alba Bernat, Roser López i Carla Pérez

Redactor Junior

El més recent