Quin ús se’n fa dels videojocs?

76 views

Els alumnes del col·legi Sant Miquel dels Sants valoren com viuen l’entreteniment als espais virtuals per mitjà d’una enquesta 

Actualment, és tan alta la quantitat de videojocs i plataformes que existeixen, que el coneixement d’aquests i la temptació a fer-los servir cada cop és més present a la societat i, en especial, a les generacions més joves. La pregunta, però, és: quin ús se’n fa? I encara més: afecten aquests l’estat anímic dels joves? 

És per aquest motiu, que amb la col·laboració dels alumnes del col·legi Sant Miquel dels Sants, aquest passat 1 de febrer se’ls hi va enviar una enquesta anònima, per tal de comprovar quin ús en fan dels videojocs. 

Gràfic corresponent a: Acostumes a jugar a videojocs?

Cal destacar, que l’enquesta ha estat resposta per 126 alumnes, entre els quals s’hi troben joves de tots els cursos de l’edifici de Secundària i Batxillerat en la mateixa mesura, i que més del 50% d’aquests ha afirmat que està acostumat a jugar a videojocs. Concretament ho ha fet un 61.1% del total d’enquestats, fet el qual demostra l’alt nivell de presència que aquests mantenen. 

Dispositius i videojocs:

A partir d’aquí, si s’exclouen els alumnes que no juguen amb constància a videojocs, és rellevant conèixer quins dispositius s’utilitzen, quins jocs són els més usats i quin grau de popularitat tenen aquests entre els alumnes. El fet és que quan es parla de videojocs, generalment, aquests s’associen amb facilitat a les consoles, però també s’han de tenir en compte els ordinadors, les tauletes i els mòbils, ja que l’accés a partir d’aquests també és possible. 

De fet el dispositiu que ha estat més votat com al que més utilitzen els alumnes del centre és el mòbil. La consola se situa en el segon lloc i, en canvi, l’ordinador i la tauleta han estat els dispositius menys votats, amb un total de 27 i 26 vots respectivament.

Gràfic corresponent a: A partir de quin dispositiu jugues?

Seguidament, es va preguntar quins eren els jocs que els alumnes estan acostumats a jugar. Hi ha hagut una gran varietat de respostes, però els jocs que s’han esmentat més han estat els següents: 

També se’n poden destacar altres videojocs com l’Among us, joc el qual va començar a popularitzar-se a gran escala el setembre de 2020. 

Gràfic corresponent a: Solen ser jocs que estan de moda?

En relació amb aquesta última dada, es va preguntar als alumnes si consideren que els jocs que acostumen a jugar són jocs de moda. Un 65.5% dels enquestats ha respost afirmativament, fet que pren sentit si es comprova la popularitat dels videojocs citats com a més votats pels alumnes.

Dedicació en temps dels alumnes als videojocs:

A partir d’aquí, es va demanar quant de temps dedicaven els enquestats als videojocs i si, en aquest sentit, consideraven que aquest era exagerat o no. De les tres opcions donades, les quals eren “Tots els dies”, “Entre 1 i 5 dies a la setmana” i “Només als caps de setmana”, la que ha estat més votada és la darrera, amb un 60.2%. Per tant, s’entén la negació d’aquests mateixos a la dedicació excessiva al joc, pregunta la qual ha estat resposta així per un 81.6% dels alumnes. 

Gràfic corresponent a: Quant de temps dediques a jugar-hi?

Reacció davant de les derrotes

També es va voler comprovar com reaccionen aquests davant de les derrotes, per tal de mostrar si un dels punts més febles dels videojocs era rutinari per ells. D’aquesta manera, es pot afirmar que per la majoria no, ja que un 51.2% ha respost que malgrat que pot fer ràbia perdre, es controlen; i un 36.9% ha contestat que no s’enfaden i segueixen jugant. La resta, el 11.9 %, han afirmat que s’enfaden i reaccionen bruscament, però en comparació amb les altres dues respostes donades, aquesta és una minoria.

Gràfic corresponent a: Com et prens les derrotes?

Com s’ho prendrien si no poguessin jugar? 

Finalment es va voler demanar com s’ho prendrien els alumnes si els hi enunciessin que no podrien jugar. La resposta més votada ha estat: “No em faria res”, per un 48.4% d’aquests.

Cal destacar, però, que aquesta part de l’enquesta ha estat resposta tant pels que acostumen a jugar a videojocs, com pels que no. Per tant, s’entén que aquesta resposta hagi obtingut més vots, ja que s’hi suma el percentatge d’alumnes que no juguen amb constància.

Si es té en compte aquesta característica, la segona de les respostes més votades ha estat: “Ho trobaria a faltar, però no em faria res”, per un 37.3% dels enquestats. 

Gràfic corresponent a: Com et sentiries o reaccionaries si no poguessis jugar a videojocs?

És a partir d’aquestes últimes dades i del global de l’enquesta, que s’afirma que, certament, els videojocs formen part de la vida dels alumnes de l’escola, però que aquests saben, en gran majoria, fer-ne un bon ús i emprar-los en la mesura necessària.

Redactor Junior

El més recent