La salut mental dels joves afectada per la COVID-19

25 views

Les mesures contra la pandèmia imposen una altra manera de veure el món a les noves generacions

A partir de les restriccions aplicades al mes de març del 2020, a causa de la saturació de la sanitat pública pel virus COVID-19, un dels grups d’edat més afectat ha estat el grup dels joves

Els joves són persones sociables a qui va afectar molt el tancament de molts espais d’oci. Moltes de les activitats i dels sectors afectats són una font de distracció i felicitat, com per exemple les discoteques o els espais esportius, i el fet de privar als joves aquestes activitats provoca un gran desgast mental

L’estat d’alarma que va aplicar el govern va donar lloc a una quarantena de 52 dies. Aquests 52 dies, els joves els van passar a casa sense cap estímul social i vivint una situació crítica. En veure i viure la situació d’una pandèmia mundial de tant volum i tan preocupant, la salut mental dels joves va decaure molt.

Enquesta

Per avaluar l’estat de la salut mental dels joves, es va realitzar una enquesta per obtenir la informació des d’un punt de vista més proper a la seva experiència i pensament. Aquesta enquesta va ser enviada a joves d’entre 12 i 25 anys, dels quals la gran majoria de joves que han contestat es troben entre els 16 i 19 anys. Un 62,4% de joves eren de gènere femení i un 37,6% eren de gènere masculí. El 100% dels enquestats els quals són 85, van passar el confinament del març en un entorn familiar.

Primer de tot, pel que fa a la primera de les preguntes, on es demana “Quina sensació en vas tenir?“, s’observa que un 41,2% dels joves respon que va ser força tranquil. Tot i això, també és important destacar que un 32,9% va respondre que se li va fer llarg i un 20% que va ser estressant.

En relació amb aquesta pregunta, pel que fa a l’estat d’ànim dels joves al llarg del confinament del març, es mostra que un 80% dels enquestats si que va notar canvis en el seu estat d’ànim. 

En aquest sentit, segons el 74,1% dels joves, també els hi va canviar la seva manera de veure el món. A més a més, ambdós canvis, tant el d’estat d’ànim com aquest darrer,  van ser més negatius que positius.

Més de cara a l’actualitat i, en concret sobre les noves mesures aplicades, 55 joves responen: “Crec que ens hem d’adaptar encara que no ens agradin“. E canvi, 23 joves responen: “No em semblen adequades” i 7 d’ells contesta: “Són les adequades per frenar el virus.” És a dir, la gran majoria dels joves les accepten, tot i que provoquen canvis en el seu estat d’ànim.

En relació amb aquest últim tema, els impediments que han afectat la majoria dels joves enquestats són: “Fer menys vida social amb els amics, No sortir de festa”i “No realitzar activitats extraescolars” respectivament. Seguidament, les següents opcions més votades han estat: “No veure la família” i “Estudiar online”; i finalment un 7,1% i un 20% respon: “Teletreballar” i “Altres”. Per tant, es comprova com les opcions més votades, són les que impedeixen fer més vida social als joves.

Per finalitzar l’enquesta es va preguntar que, tenint en compte la quantitat d’opcions que s’havien marcat a la pregunta anterior, si creien que la seva salut mental s’ha vist afectada per la situació actual. Un 75,3% dels joves va respondre afirmativament.

Comprenent totes les respostes i, sobretot la darrera, es pot afirmar que al comú dels joves se’ls hi ha vist afectada negativament la salut mental a causa de la pandèmia. Tot i això, tal com demostren algunes de les preguntes de l’enquesta, són conscients que les mesures aplicades, en la gran majoria, són les adequades per frenar el vius.

Redactor Junior

El més recent