L’assignatura de matemàtiques, el botxí dels estudiants

19 views

Els suspesos d’aquesta matèria augmenten exponencialment

Les matemàtiques es presenten com un dels obstacles més dificultós pels alumnes de 1r de Batxillerat a l’escola Sant Miquel dels Sants. La gran majoria d’alumnes no aconsegueix aprovar els exàmens de l’assignatura, suspenent doncs l’assignatura al final de l’avaluació. Això podria comportar unes futures conseqüències no gens agradables.

L’escola Sant Miquel dels Sants ofereix les matemàtiques com una assignatura optativa a batxillerat. A partir d’aquí, l’assignatura es divideix en dos: matemàtiques aplicades a les ciències socials i matemàtiques científiques. Cal dir que en ambdós casos s’hi troba el nombre més elevat d’alumnes suspesos, amb mitjanes per sota del 5’5, generalment.

La veritable qüestió és: quina és la causa d’aquestes notes nefastes?

És per això que es va decidir fer una enquesta, per tal que els alumnes que “pateixen” aquesta situació poguessin expressar la seva opinió i donar els motius pels quals els resultats són tan lamentables. 

Llibre de matemàtiques socials del col·legi Sant Miquel dels Sants

Després d’haver fet una enquesta als alumnes de 1r de batxillerat s’ha vist que, com a mínim un cop, un 65% d’estudiants del col·legi Sant Miquel han suspès l’assignatura. I, és més, asseguren que el problema està causat per una manca d’estudi i desmotivació personal envers l’assignatura, o bé, que el professor no s’explica amb la claredat que necessiten.

Com a conseqüència de tot això, un 60% d’alumnes expliquen que no han escollit la matèria perquè els hi agradi sinó perquè és necessària per la carrera que tenen pensat estudiar, ja que el nivell que es demana a l’edat de 16 i 17 anys és excessivament elevat comparat amb altres centres educatius. Per altra banda, un 26’7% dels estudiants diu que ha triat l’assignatura pel simple fet que no hi havia cap altra opció.

A més a més, s’ha vist que un cop els alumnes acaben el batxillerat i es presenten a les proves de selectivitat, el seu rendiment i nota en els exàmens de matemàtiques augmenta, obtenint millors qualificacions en quasi tots els casos que les obtingudes en l’educació secundària postobligatòria.

En defensa seva, el professor de matemàtiques aplicades a les ciències socials del col·legi Sant Miquel, Àlex Sayós, ens assegura que “el nivell de matemàtiques al batxillerat és adequat si ho mirem des del punt de vista de la continuïtat respecte l’ESO, però potser és una mica inferior al nivell necessari si tenim en compte les exigències de les carreres universitàries.”

A més a més explica que tot hi que les matemàtiques tenen fama de ser suspeses per més alumnes el problema està en la bases dels coneixements. “Si algun estudiant va passant amb continguts que no té del tot clars, la base va quedant incompleta i a mesura que hi afegim nous continguts, hi ha més dificultats per seguir degut a aquesta manca de base,” afegeix.

Jana Molera, Jan Gómez, Martí Serra

Redactor Junior

El més recent