Projecte RED en què es basa?

a Persones Extraordinàries/Vida

Ada Sanuy: “La creació d’una revista escolar per donar veu als alumnes”

Ada Sanuy és una de les periodistes que coordinen del projecte Revista Escolar Digital (RED), i també és l’encarregada de supervisar la revista del Sant Miquel dels Sants (STM Report). A l’entrevista amb la redacció del STM Report parla sobre el projecte i quines possibilitats d’aprenentatge ofereix.

Què és el projecte RED? 

El projecte Revista Escolar Digital (RED) és una xarxa de diaris escolars dirigits, redactats i gestionats per estudiants amb el suport de periodistes professionals. Actualment, 37 centres de Catalunya, Madrid i el País Basc formen part del projecte: més de 1.000 redactors i redactores treballant en xarxa sota la coordinació de més de 50 docents i periodistes.

De què consta el projecte? 

RED és un projecte d’educació mediàtica que permet als estudiants convertir-se en periodistes i gestionar el diari escolar del seu centre educatiu per parlar sobre temes que realment els interessen. Cada redacció compta amb un pla de treball, un programa d’activitats i l’assessorament d’un periodista de l’equip de Junior Report.

Quan es va veure que aquest projecte podria funcionar a les escoles?

Hem vist que la valoració de l’alumnat i dels docents és positiva. Vam veure que podria funcionar a les escoles perquè integra molt bé l’actualitat i la manera d’entendre-la a les aules, sense oblidar-nos dels recursos didàctics que s’ofereixen i que són molt útils també.

Quines són les característiques principals del projecte?

És un projecte versàtil i transversal que treballa moltes competències marcades en el currículum de secundària. Versàtil perquè malgrat ser un projecte periodístic permet treballar la comunicació des de molts punts de vista i a través de les diverses matèries (ciències, matemàtiques, llengua, informàtica, dibuix…) i transversal perquè està pensat perquè en puguin participar els alumnes de tot ESO i Batxillerat, així com des de totes les assignatures i mirades.

Una altra de les característiques principals és que permet la interacció entre els redactors de les diverses capçaleres que formen part del projecte RED. Gràcies a les noves tecnologies, la revista permet que els redactors junior de STM Report puguin realitzar un debat o un article d’opinió en conjunt amb l’equip de Samaniego Report, si ho desitgen. També realitzar una entrevista a una experta en no-violència dels Estats Units com Mollie Davis, com van fer les redaccions de Sant Gervasi Report, Gem Report, Samaniego Report i Projecte Report.

Què ofereix de diferent aquest projecte?

Totes les característiques principals que et comentava anteriorment formen part d’aquest tret diferencial. A més, la creació d’aquesta revista escolar intenta fomentar a l’alumnat una mirada crítica del seu entorn més proper, donant-los veu en aquest espai per poder compartir les seves opinions. 

També crec que el fet que els alumnes siguin tractats com a periodistes des que comencen aquesta aventura comunicativa en el projecte RED i que no hi hagi censura, que puguin escriure del que volen, que puguin parlar del que els agrada, són alguns dels punts més forts que marquen la diferència.  

La característica principal és la introducció dels adolescents al món del periodisme?

Sí i no. Més que la característica principal és la base, el punt d’inici. No hi ha una característica principal sinó més d’una com et comentava anteriorment. Crear un espai d’interacció amb altres comunitats d’estudiants per tal d’afavorir el treball en equip, fomentar l’hàbit de lectura entre els joves, tant com a mitjà per accedir a la informació i al coneixement, com pel gaudi personal, aplicar els procediments d’investigació a partir de la formulació de preguntes i anàlisis de fonts, o reforçar les competències digitals utilitzant smartphones i tauletes com a eines d’informació, són algunes de les principals característiques del projecte.

Quines possibilitats d’aprenentatge significatiu té?

Té infinitat de possibilitats. Un punt enriquidor és que es tracten les d’habilitats lingüístiques fins a processos de creació. A més gràcies a les sortides de JR GO es pot interactuar no només amb personalitats conegudes, sinó també amb periodistes professionals.

El projecte consta d’un pla de treball i d’uns objectius competencials a assolir al llarg del curs. Per tant, n’hi ha moltes i totes estan relacionades amb el que et comentava anteriorment. 

També cal tenir en compte que aquest projecte quan s’ofereix als centres es pot aplicar de múltiples formes (al llarg de tot el curs, pot formar part d’una optativa, pot estar en un marc extraescolar) i això també condiciona el pla de treball i els objectius que es marquen a l’inici de curs. Tot i això, sempre es garanteixen uns mínims per a tots els participants del projecte i s’assoleixen amb èxit. 

Aquest projecte pot ser una introducció al món del periodisme per els adolescents?

Sí, per descomptat. És un primer tast, una primera incursió al món periodístic i molt real, ja que sempre oferim l’opció de cobrir esdeveniments (sota la supervisió de periodistes de l’equip de Junior Report) perquè puguin tenir un contacte directe amb la professió.

Un exemple han sigut les cobertures dels Premis Gaudí i dels Premis Enderrock, entre d’altres. Són experiències molt profitoses, i pels periodistes que hi estem al darrere és un regal veure el progrés que fan tots els i les participants i poder formar part d’aquests primers passos periodístics. És una oportunitat molt profitosa que val la pena viure.

Tags: