//

Entre els productes més típics de Vic la llangonissa continua sent la reina que més triomfa entre els turistes que venen. Malgrat això els fuets i altres embotits no es queden endarrere

Més